"agresywny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "agresywny" po polsku

agresywny

przymiotnik
 1. aggressive ***  
  Be careful, their dog can be quite aggressive. (Uważaj, ich pies może być dość agresywny.)
  The man was very aggressive. (Mężczyzna był bardzo agresywny.)
  My guess is he doesn't feel safe unless he's being aggressive. (Wydaje mi się, że on nie czuje się bezpiecznie chyba, że jest agresywny.)
  link synonim: violent
 2. violent ***
  • agresywny, brutalny (o osobie)
   He is a violent and unapproachable person. (On jest agresywną i nieprzystępną osobą.)
   I'm afraid of this man, because he's a violent type. (Boję się tego mężczyzny, bo jest agresywnym typem.)
   link synonim: aggressive
 3. fierce **
  • dziki, agresywny, zaciekły, zajadły, srogi, surowy (bardzo zły)
   My anger at her was fierce. (Mój gniew na nią był dziki.)
   The beast was fierce and terrifying. (Bestia była agresywna i przerażająca.)
   My father has a fierce look. (Mój ojciec ma surowe spojrzenie.)
   The weather in this region is very fierce. (Pogoda w tym rejonie jest bardzo sroga.)
 4. belligerent
 5. vicious *
  • agresywny, brutalny
   The criminal was vicious and he hit her many times. (Przestępca był brutalny i uderzył ją wiele razy.)
   Their vicious father was locked away. (Ich agresywny ojciec został zamknięty w więzieniu.)
 6. combative ,
 7. savage *
  • dziki, agresywny
   Not every stray dog is savage. (Nie każdy bezpański pies jest dziki.)
 8. thrusting
 9. hard-driving
 10. thuggish
 11. truculent
 12. thrustful  
 13. hucksterish
 14. incursive  
 15. assaultive
 16. goony potocznie , także: gooney
 17. dauby
 18. radge ScoE potocznie
 19. biffo AusE slang
idiom
 1. in your face , także: in yer face

powered by  eTutor logo