BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"potyczka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potyczka" po polsku

potyczka

rzeczownik
 1. encounter *** , także: incounter dawne użycie
  • potyczka, spotkanie (np. drużyn sportowych) [policzalny]
   There's an encounter today at Anfield Road - Liverpool F.C. versus Everton. (Dziś ma miejsce potyczka na Anfield Road - Liverpool F.C. kontra Everton.)
   During the first encounter of the new season some of the fans fought with each other. (Podczas pierwszej potyczki nowego sezonu, niektórzy kibice ze sobą walczyli.)
 2. clash **
 3. skirmish
 4. strife
 5. engagement **
  • potyczka, starcie, bitwa [policzalny lub niepoliczalny]
   He still hasn't recovered from the engagement he fought in a month ago. (On nadal nie wyzdrowiał po bitwie, w której walczył miesiąc temu.)
   A military engagement is a confrontation between two sides. (Potyczka militarna to konfrontacja pomiędzy dwoma stronami.)
   zobacz także: confrontation
 6. tangle *
 7. close , ****
 8. velitation

Powiązane zwroty — "potyczka"

rzeczownik
idiom
czasownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo