BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"bitwa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bitwa" po polsku

bitwa

Monte Cassino witnessed a kind Battle of
rzeczownik
 1. battle ****
  • bitwa, bój [COUNTABLE]
   The battle was fierce. (Bój był zażarty.)
   We're preparing for the battle. (Przygotowujemy się do bitwy.)
   Have you heard of the battle of Monte Cassino? (Słyszałeś o bitwie pod Monte Cassino?)
   link synonim: combat
  • batalia, bitwa (spór między dwoma grupami ludzi) [COUNTABLE]
   The families fought a battle over the naughty cat. (Rodziny toczyły batalię z powodu niegrzecznego kota.)
   We lost the battle but we will win the war. (Przegraliśmy bitwę, ale wygramy wojnę.)
 2. fight *****   [COUNTABLE]
  This was a fight for life. (To była bitwa o życie.)
  I took part in a fight for her love. (Wziąłem udział w bitwie o jej miłość.)
 3. engagement **
  • potyczka, starcie, bitwa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He still hasn't recovered from the engagement he fought in a month ago. (On nadal nie wyzdrowiał po bitwie, w której walczył miesiąc temu.)
   A military engagement is a confrontation between two sides. (Potyczka militarna to konfrontacja pomiędzy dwoma stronami.)
   zobacz także: confrontation
 4. rencounter , także: rencontre
 5. stour , także: stoor   old use

powered by  eTutor logo