PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"go against" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go against" po angielsku

phrasal verb
 1. sprzeciwiać się czemuś
  The president of the city went against the further restriction of law. (Prezydent miasta sprzeciwiał się dalszemu zaostrzeniu przepisów.)
  A soldier mustn't go against his commander. (Żołnierz nie może się sprzeciwić swojemu dowódcy.)
 2. działać wbrew czemuś (np. co ktoś inny doradza)
  If you go against my will, you will be sorry. (Jeżeli będziesz działać wbrew mojej woli, pożałujesz.)
 3. być niezgodnym z czymś, być sprzecznym z czymś
  I can't do this, it goes against my moral rules. (Nie mogę tego zrobić, to jest niezgodne z moimi zasadami moralnymi.)
  This is against the rule of gravity. (To jest niezgodne z zasadą grawitacji.)

"go against" — Słownik kolokacji angielskich

go against kolokacja
 1. go czasownik + against przyimek = przeciwstawiać się, nie zgadzać się, stwarzać konflikt, czynić wbrew
  Bardzo silna kolokacja

  What will happen, he thought, when things begin to go against them.

  Podobne kolokacje: