"stwarzać konflikt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stwarzać konflikt" po polsku

"stwarzać konflikt" — Słownik kolokacji angielskich

go against kolokacja
  1. go czasownik + against przyimek = przeciwstawiać się, nie zgadzać się, stwarzać konflikt, czynić wbrew
    Bardzo silna kolokacja

    What will happen, he thought, when things begin to go against them.

    Podobne kolokacje: