"przeciwstawiać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeciwstawiać się" po polsku

przeciwstawiać się

czasownik
 1. oppose ***
  • przeciwstawić się, przeciwstawiać się [przechodni]
   I'd very much like to see who'd try to oppose me. (Bardzo chciałbym się dowiedzieć, kto spróbowałby mi się sprzeciwić.)
   It won't go well if you oppose them. (Nie będzie dobrze, jak im się przeciwstawisz.)
   zobacz także: rival
 2. defy *
  • przeciwstawiać się (prawu), ignorować (nakazy), postępować wbrew (komuś, czemuś) [przechodni]
   More and more students are defying their teachers and school rules. (Coraz więcej uczniów przeciwstawia się nauczycielom i szkolnym zasadom.)
 3. cross , ****
  • sprzeciwiać się, przeciwstawiać się (np. szefowi) [przechodni]
   Don't cross me. I am your boss, and I can fire you if I want to. (Nie sprzeciwiaj mi się. Ja jestem twoim szefem i mogę cię zwolnić, jeżeli zechcę.)
   The subject crossed the king. (Poddany sprzeciwił się królowi.)
 4. naysay
 1. go against
czasownik
 1. buck ***
 1. oppose to something *  
czasownik
 1. contrast ***   [przechodni]
  Your words contrast the truth. (Twoje słowa przeciwstawiają się prawdzie.)
 2. contradistinguish
 3. contrapose   oficjalnie
phrasal verb
 1. stand up to something  
  I stood up to his outrageous idea. (Przeciwstawiłem się jego skandalicznemu pomysłowi.)
 1. push back on something

"przeciwstawiać się" — Słownik kolokacji angielskich

go against kolokacja
 1. go czasownik + against przyimek = przeciwstawiać się, nie zgadzać się, stwarzać konflikt, czynić wbrew
  Bardzo silna kolokacja

  What will happen, he thought, when things begin to go against them.

  Podobne kolokacje: