"czynić wbrew" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czynić wbrew" po polsku — Słownik angielsko-polski

"czynić wbrew" — Słownik kolokacji angielskich

go against kolokacja
  1. go czasownik + against przyimek = przeciwstawiać się, nie zgadzać się, stwarzać konflikt, czynić wbrew
    Bardzo silna kolokacja

    What will happen, he thought, when things begin to go against them.

    Podobne kolokacje: