ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przeciwstawiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeciwstawiać" po polsku

przeciwstawiać

czasownik
 1. contrast ***   [przechodni]
  Your words contrast the truth. (Twoje słowa przeciwstawiają się prawdzie.)
 2. contradistinguish
 3. contrapose   oficjalnie
czasownik
 1. oppose ***
 2. defy *
 3. cross , ****
  • sprzeciwiać się, przeciwstawiać się (np. szefowi) [przechodni]
   Don't cross me. I am your boss, and I can fire you if I want to. (Nie sprzeciwiaj mi się. Ja jestem twoim szefem i mogę cię zwolnić, jeżeli zechcę.)
   The subject crossed the king. (Poddany sprzeciwił się królowi.)
 4. naysay
 1. go against
czasownik
 1. buck ***
 1. oppose to something *  
phrasal verb
 1. stand up to something  
  I stood up to his outrageous idea. (Przeciwstawiłem się jego skandalicznemu pomysłowi.)
 1. push back on something

powered by  eTutor logo