PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"powszechne niezadowolenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powszechne niezadowolenie" po polsku

"powszechne niezadowolenie" — Słownik kolokacji angielskich

popular discontent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechne niezadowolenie
  1. popular przymiotnik + discontent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, given popular discontent the new government chose not to pursue domestic water charges.

    Podobne kolokacje: