Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"gude" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gude" po angielsku

good ***** , także: gude ScoE dialekt

obrazek do "good" po polsku More "Thumbs Up"! Finally, have your good deed
przymiotnik
Stopniowanie: better stopień wyższy, , the best stopień najwyższy
 1. dobry
  I've got good news for you. (Mam dla ciebie dobre wiadomości.)
  It was too good to be true. (To było zbyt dobre, żeby było prawdziwe.)
  That was a really good price. (To była naprawdę dobra cena.)
  That's a good idea. (To dobry pomysł.)
  He needs somebody good. (On potrzebuje kogoś dobrego.)
  I'm going to wait for somebody good. (Będę czekał na kogoś dobrego.)
  przeciwieństwa: bad, ill
 2. dobry, mający umiejętności
  He is good at chemistry. (On jest dobry z chemii.)
  She is a good driver. (Ona jest dobrym kierowcą.)
  I can sing better than her. (Potrafię śpiewać lepiej niż ona.)
 3. przyjemny
  I have some good music here. (Mam tu trochę przyjemnej muzyki.)
  We had a good conversation. (Odbyliśmy przyjemną rozmowę.)
 4. udany, poprawny
  Your essay is good. (Twoje wypracowanie jest poprawne.)
  Have a good day! (Udanego dnia!)
 5. stosowny, odpowiedni
  Her behaviour was good. (Jej zachowanie było odpowiednie.)
  He needs to wear good shoes to get into the club. (On musi ubrać stosowne buty, żeby wejść do klubu.)
 6. użyteczny, pomocny
  These books might be good for your homework. (Te książki mogą być pomocne w twojej pracy domowej.)
  He gave me some good advice. (On dał mi użyteczną radę.)
 7. poprawnie się zachowujący, grzeczny
  He has always been a good boy. (On zawsze był grzecznym chłopcem.)
  She is such a good girl. (Ona jest taką grzeczną dziewczynką.)
  link synonim: well-behaved
  przeciwieństwo: bad
 8. utrzymujący coś w dobrym stanie
  Salt keeps meat good. (Sól utrzymuje mięso w dobrym stanie.)
  She has been in a good financial situation for years. (Ona jest od lat w dobrej sytuacji finansowej.)
 9. zdrowy (fizycznie)
  They are in good shape. (Oni są w dobrej formie.)
  It is good to be active. (Bycie aktywnym jest zdrowe.)
 10. mocny, zdrowy
  It's a good competition. (To jest zdrowa rywalizacja.)
  This company is not as good as before. (Ta firma nie jest aż tak mocna jak wcześniej.)
 11. uprzejmy, miły
  Be good and bring me a glass of water. (Bądź tak uprzejmy i przynieś mi szklankę wody.)
  He was very good for me. (On był dla mnie bardzo miły.)
 12. moralny, dobry
  His acts are good. (Jego uczynki są dobre.)
  It is a good example for children. (To jest dobry przykład dla dzieci.)
  przeciwieństwo: bad
 13. duży, spory
  There is a good chance that it will be sunny tomorrow. (Są spore szanse na to, że jutro będzie słonecznie.)
  I spent a good hour on that exercise. (Poświęciłem dobrą godzinę na to ćwiczenie.)
 14. odpowiedni (o cenie)
  He offered me a good price. (On zaproponował mi odpowiednią cenę.)
  Do you think the price of this car is good? (Czy myślisz, że cena tego samochodu jest odpowiednia?)
  zobacz także: decent
 15. porządny
  My jacket is made of good material. (Moja kurtka jest zrobiona z porządnego materiału.)
  They bought good sports equipment. (Oni kupili porządny sprzęt sportowy.)
rzeczownik
 1. sens, użyteczność
  What's the good of building a sand castle if it will be destroyed anyway? (Jaki jest sens budowania zamku z piasku, jeśli i tak zostanie zniszczony?)
  He didn't see good of his whole life. (On nie widział sensu całego swego życia.)
 2. dobro (dobre zachowania, dobre uczynki) [niepoliczalny]
  Can you tell me the difference between good and evil? (Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między dobrem a złem?)
  Do it for your own good. (Zrób to dla swojego własnego dobra.)
  przeciwieństwo: bad
 3. dobro, towar
przysłówek
Stopniowanie: better stopień wyższy, , the best stopień najwyższy
 1. dobrze  AmE potocznie
  He sings really good! (On śpiewa naprawdę dobrze!)
  Do it good and I'll pay you. (Zrób to dobrze, a ci zapłacę.)

God , ***** , także: Gude ScoE dialekt

obrazek do "God" po polsku Chat with God Online
rzeczownik
 1. Bóg
  Do you believe in God? (Czy wierzysz w Boga?)
  Only God has the right to give and to take life away. (Tylko Bóg ma prawo dawać i odbierać życie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.