"sens" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sens" po polsku

sens

rzeczownik
 1. meaning ***
  • znaczenie, sens [policzalny lub niepoliczalny]
   What is the meaning of this word? (Jakie jest znaczenie tego słowa?)
   The meaning of what he said was crystal clear. (Znaczenie jego słów było jasne jak słońce.)
   I don't understand the meaning of it. (Nie rozumiem znaczenia tego.)
 2. good ***** , także: gude Scottish English dialekt
  • sens, użyteczność
   What's the good of building a sand castle if it will be destroyed anyway? (Jaki jest sens budowania zamku z piasku, jeśli i tak zostanie zniszczony?)
   He didn't see good of his whole life. (On nie widział sensu całego swego życia.)
 3. sense *****
  • sens, celowość [niepoliczalny]
   We couldn't make any sense out of it. (Nie widzieliśmy w tym żadnego sensu.)
   No sense in getting him out of bed. (Nie ma sensu wyciągać go z łóżka.)
   What was happening made no sense. (To co się działo, nie miało żadnego sensu.)
  • sens, znaczenie [policzalny]
   What I said has more than one sense. (To co powiedziałem ma więcej niż jedno znaczenie.)
   I know this is true but it doesn't make sense. (Wiem, że to prawda, ale to nie ma sensu.)
  • sens, znaczenie (sposób, w jaki coś może być prawdziwe) [policzalny]
   There is no making sense of it. (Nie można z tego wyciągnąć znaczenia.)
 4. significance ** , także: significancy
  • znaczenie (np. wypowiedzi), sens (np. słów) [niepoliczalny]
   It took me some time to fully understand the significance of her speech. (Zajęło mi nieco czasu, aby całkowicie zrozumieć znaczenie jej przemowy.)
   I didn't understand the significance of his words until it was too late. (Nie rozumiałem sensu jego słów, aż było za późno.)
 5. way *****
  • sens, wzgląd, aspekt [policzalny]
   There are some ways of the topic I'd rather not discuss. (Są pewne aspekty tego tematu, o których wolałabym nie dyskutować.)
 6. tenor , także: tenour
  • sens (czegoś), wydźwięk, ogólne znaczenie (wypowiedzi, przemowy)
   In all, I believe the tenor of this report is now acceptable. (Ogólnie uważam, że wydźwięk tego sprawozdania jest obecnie akceptowalny.)
 7. signification
 8. purport
 1. make sense **  
  Your words don't make sense. (Twoje słowa nie mają sensu.)
  This relationship doesn't make sense. I'm breaking up with you. (Ten związek nie ma sensu. Zrywam z tobą.)
idiom
 1. add up *
 2. hold water
  • mieć sens, być logicznym potocznie
   This doesn't hold water, can you explain it again? (To nie ma sensu, możesz wytłumaczyć to jeszcze raz?)
   What you're saying holds water. (To, co mówisz ma sens.)
czasownik
 1. compute *   [nieprzechodni]
  Your excuses don't compute. (Twoje wymówki nie mają sensu.)

podobne do "sens" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sens" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo