"wymowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymowa" po polsku — Słownik angielsko-polski

wymowa

rzeczownik
 1. articulation
 2. pronunciation  
  It is a good way to improve your English pronunciation. (To jest dobry sposób na poprawienie twojej angielskiej wymowy.)
  I don't know the correct pronunciation of this word. (Nie znam poprawnej wymowy tego słowa.)
  There are three different pronunciations of this word. (Są trzy różne sposoby wymowy tego słowa.)
 3. phonics
 4. eloquence
 5. diction
 6. enunciation
 7. elocution
 8. purport