Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"significance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "significance" po angielsku

significance ** , także: significancy

rzeczownik
  1. ważność, doniosłość (np. wydarzenia) [UNCOUNTABLE]
    She didn't grasp the significance of this ceremony, appearing there in casual clothes. (Ona nie pojęła doniosłości tego wydarzenia, pojawiając się tam w zwykłym, codziennym ubiorze.)
    The significance of the event made my heart pound. (Doniosłość wydarzenia sprawiła, że moje serce waliło.)
  2. znaczenie (np. wypowiedzi), sens (np. słów) [UNCOUNTABLE]
    It took me some time to fully understand the significance of her speech. (Zajęło mi nieco czasu, aby całkowicie zrozumieć znaczenie jej przemowy.)
    I didn't understand the significance of his words until it was too late. (Nie rozumiałem sensu jego słów, aż było za późno.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo