BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"aspekt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "aspekt" po polsku

aspekt

rzeczownik
 1. aspect ***
 2. dimension ***
  • czynnik, aspekt [COUNTABLE]
   First, let's analyze the historical dimension of this case. (Najpierw przeanalizujmy aspekt historyczny tej sprawy.)
   One of the dimensions was not taken into account. (Jeden z czynników nie został wzięty pod uwagę.)
 3. way *****
  • sens, wzgląd, aspekt [COUNTABLE]
   There are some ways of the topic I'd rather not discuss. (Są pewne aspekty tego tematu, o których wolałabym nie dyskutować.)
 4. facet
  • strona, aspekt
   As a scientist, I would examine every facet of this case. (Jako naukowiec, zbadałbym każdy aspekt tego przypadku.)
 5. side *****   [COUNTABLE]
  I have to look at every side of this matter. (Muszę spojrzeć na każdy aspekt tej sprawy.)
  This is only one side of the whole issue. (To jest tylko jeden aspekt całego problemu.)

powered by  eTutor logo