"facet" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "facet" po polsku

facet

obrazek do "guy" po polsku Guy Arieli at Weblo Check on Guy Berryman. obrazek do "bloke" po polsku
rzeczownik
 1. guy *****
  • facet, gość potocznie [policzalny]
   "Do you like John?" "Yes, he is a nice guy." ("Czy lubisz Johna?" "Tak, to miły facet.")
   Who is this guy and what is he doing here? (Kim jest ten gość i co on tu robi?)
   link synonim: bloke
 2. johnny **
  • facet, gościu  BrE potocznie
   Do you see that funny johnny by the food stall? (Widzisz tego śmiesznego gościa przy budce z jedzeniem?)
 3. dude *
  • facet, koleś  AmE potocznie
   He's not going to do business with a dude he doesn't know. (On nie będzie robił interesów z kolesiem, którego nie zna.)
   zobacz także: dudette
 4. fella
  • facet, gość potocznie
   This fella looks like he's lost. (Ten gość wygląda jakby się zgubił.)
   My neighbour is a nice fella. (Mój sąsiad to miły facet.)
 5. cookie **
  • gościu, chłop, facet potocznie [policzalny]
   Do you know this cookie? I wouldn't like to fight with him. (Znasz tego faceta? Nie chciałbym z nim walczyć.)
   This cookie can drink 8 beers and doesn't even reel. (Ten gościu potrafi wypić 8 piw i nawet się nie zatacza.)
 6. fellow , ***
 7. chap , chappie przestarzale , chappy przestarzale
 8. feller
 9. cove *
  • gość, facet potocznie
   Albert, keep an eye on this cove. (Albert, miej oko na tego gościa.)
 10. fish ****
  • typ, koleś, facet slang
   This fish can sell you some ice. (Ten koleś może ci sprzedać trochę koksu.)
   I know this fish, he's a nutjob. (Znam tego faceta, on jest wariatem.)
 11. sod
 12. bod
 13. hombre
 14. bloke
 15. geezer potocznie    BrE
 16. cat ***
  • facet, gość  AmE slang [policzalny]
   Your husband is a nice cat. (Twój mąż to miły gość.)
   I really like my boss, he's a great cat. (Naprawdę lubię mojego szefa, to świetny facet.)
 17. cuss
 18. digger
 19. skate **
 20. chappy
 21. daddy-o potocznie
 22. beezer
 23. gazabo
 24. mayne
 25. bleeder
 26. josser
 27. ou

"facet" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "facet" po angielsku

facet

rzeczownik
 1. strona, aspekt
  As a scientist, I would examine every facet of this case. (Jako naukowiec, zbadałbym każdy aspekt tego przypadku.)
 2. faseta, fasetka (np. bok oszlifowanego diamentu) termin techniczny
 3. pólko w oku owada termin techniczny

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. gładź termin techniczny

powered by  eTutor logo