BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"użyteczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "użyteczny" po polsku

użyteczny

przymiotnik
 1. useful ***
  • użyteczny, pożyteczny, przydatny
   He gave me lots of useful advice. (On dał mi wiele użytecznych rad.)
   I find this textbook very useful. (Uważam, że ten podręcznik jest bardzo przydatny.)
   Make yourself useful and wash the dishes, OK? (Bądź przydatny i pozmywaj naczynia, dobrze?)
   link synonim: handy
   przeciwieństwo: useless
 2. helpful **
  • pomocny, użyteczny
   I hope my notes will be helpful in your research. (Mam nadzieję, że moje notatki okażą się pomocne w waszych badaniach.)
   Your advice was helpful, thank you. (Twoja rada była pomocna, dziękuję.)
   You're very helpful, thank you. (Jesteś bardzo pomocny, dziękuję ci.)
   It was a helpful advice, I appreciate it. (To była użyteczna rada, doceniam ją.)
 3. handy *
  • użyteczny, przydatny
   Maybe it'll come in handy, somehow. (Może to się jakoś przyda.)
   It is very handy to have a laptop. (To bardzo użyteczne mieć laptopa.)
   She gave us some handy tips for teaching children. (Dała nam kilka użytecznych wskazówek, jak uczyć dzieci.)
   link synonimy: useful, handy-dandy
 4. good ***** , także: gude ScoE dialekt
  • użyteczny, pomocny
   These books might be good for your homework. (Te książki mogą być pomocne w twojej pracy domowej.)
   He gave me some good advice. (On dał mi użyteczną radę.)
 5. of value *  
 6. serviceable
 7. usable , także: useable
 8. utile  
 9. applicative  
 10. handy-dandy
 11. utilizable , także: utilisable BrE
 12. appropriable

Powiązane zwroty — "użyteczny"

rzeczownik
użytkownik = user +1 znaczenie
użycie = use +3 znaczenia
użyteczność = good , także: gude ScoE dialekt +5 znaczeń
użytkowanie = service +5 znaczeń
używanie = using +2 znaczenia
czasownik
użytkować = utilize , utilise BrE +2 znaczenia
przymiotnik
bezużyteczny = useless +8 znaczeń
idiom
inne
przysłówek
użytecznie = usefully +2 znaczenia

powered by  eTutor logo