"użytek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "użytek" po polsku

użytek

rzeczownik
 1. use *****
  • użycie, użytek, użytkowanie [niepoliczalny]
   This room is not in use. (Ten pokój nie jest w użyciu.)
   Nowadays computers are in use all the time. (W dzisiejszych czasach komputery są w ciągłym użyciu.)
   Try to make good use of this English course. (Postaraj się zrobić dobry użytek z tego kursu języka angielskiego.)
   They have free use of the swimming pool by the hotel. (Przysługuje im darmowe użytkowanie basenu przy hotelu.)
  • zastosowanie, użytek, wykorzystanie [policzalny]
   What is the use of this item? (Jakie jest zastosowanie tego przedmiotu?)
   I consider reading a good use of my time. (Uważam czytanie za dobrze wykorzystanie mojego czasu.)
 2. behoof

powered by  eTutor logo