BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dozwolony użytek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dozwolony użytek" po polsku

"dozwolony użytek" — Słownik kolokacji angielskich

fair use kolokacja
  1. fair przymiotnik + use rzeczownik = dozwolony użytek
    Bardzo silna kolokacja

    It might be a "fair use," but that will have to wait for another article.

powered by  eTutor logo