"lanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lanie" po polsku

lanie

rzeczownik
 1. beating *
  • bicie, lanie
   My mother said, beating the boys won't make you popular or happy. (Moja matka mówiła: bicie chłopców nie da ci popularności ani szczęścia.)
   link synonim: lacing
  • porażka, lanie (porażka w meczu)
   The Dodgers took a real beating on Saturday. (Dodgersi dostali w sobotę potężne lanie.)
 2. pounding *
 3. bashing
 4. hiding   informal
 5. spanking
 6. whipping
 7. thrashing
 8. licking
 9. number ***** , także: no. *****
  • lanie, wpiernicz, wpierdol slang
   Shut up or you'll get a number! (Zamknij się albo dostaniesz wpierdol!)
   He got a number because he was saucing. (On dostał lanie, bo się stawiał.)
 10. wipeout
 11. doing
 12. leathering
 13. leaking
 14. working-over
 15. plastering
 16. smackdown
 17. shellacking   American English informal
 18. ass whooping American English
 19. pasting
 20. paddywhack , paddy wack
 21. belting
 22. larruping
 23. basting
 24. strap-oil
 25. ass-whipping
 26. towelling
 27. slashing
czasownik
 1. slash *
czasownik
 1. pour , *** , pour down , pee down
  • lać (o deszczu) [INTRANSITIVE]
   We can't go out because the rain is pouring down. (Nie możemy wyjść, bo leje deszcz.)
 2. pee
  • siusiać, sikać, lać informal
   I've got to pee. (Muszę się wysikać.)
   The little boy peed his pants. (Mały chłopiec zsikał się w spodnie.)
 3. pelt , pelt down
 4. leak **
  • szczać, lać, sikać slang [INTRANSITIVE]
   I have to go somewhere and leak. (Muszę gdzieś pójść i się wyszczać.)
   We have to stop, Peter wants to leak. (Musimy się zatrzymać, Peterowi chce się lać.)
 5. larrup
 6. whaz informal
idiom
 1. rain pitchforks
rzeczownik
 1. pump ship
czasownik
 1. stream ***
  • napływać, lać się
   Water was streaming into our boat. (Woda lała się do naszej łodzi.)
   The tears were streaming down her cheeks. (Łzy lały się jej po policzkach.)
 2. flow , ***
  • lać się (np. o alkoholu), być łatwo dostępnym w dużych ilościach (np. o pieniądzach) [INTRANSITIVE]
   I remember alcohol flowing freely at my stag night. (Pamiętam, że alkohol się lał się strumieniami na moim wieczorze kawalerskim.)
   Come to my party! There'll be a lot of girls and the alcohol will flow freely - it will be great! (Przyjdź na moją imprezę! Będzie dużo dziewczyn i alkohol będzie się lał strumieniami - będzie super!)

powered by  eTutor logo