"hiding" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hiding" po angielsku

hiding

rzeczownik
 1. ukrywanie
 2. lanie potocznie
 3. chowanie, ukrywanie
 4. ukrywanie, przykrywanie, zakrywanie
 5. chowanie się, ukrywanie się
 6. ukrywanie (kogoś)
 7. ukrywanie, maskowanie (np. swoich uczuć)
 8. zlanie, stłuczenie, danie lania potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "hide" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: hid past tense, hidden past participle
 1. chować, ukrywać [przechodni]
  The girl hid the doll in the garden. (Dziewczynka ukryła lalkę w ogrodzie.)
  He was hiding it from the police. (On ukrywał to przed policją.)
  She hid her face in her hands. (Ona schowała twarz w dłoniach.)
  They were hiding Jews during the Second World War. (Oni ukrywali Żydów podczas drugiej wojny światowej.)
  Are you hiding illegal immigrants? (Czy ukrywacie nielegalnych imigrantów?)
  przeciwieństwo: reveal
  important nie mylić z: chide
 2. chować się, ukrywać się [nieprzechodni]
  Where are you hiding? (Gdzie się chowasz?)
  Stop hiding from me. (Przestań się przede mną ukrywać.)
 3. ukrywać, zamaskowywać (np. swoje uczucia) [przechodni]
  She is good in hiding her feelings. (Ona jest dobra w ukrywaniu swoich uczuć.)
  They should have hidden themselves in the bushes better. (Oni powinni byli się lepiej zamaskować w krzakach.)
 4. zlać, stłuc, dać lanie potocznie [przechodni]
  My older brother will hide you if you touch me! (Mój starszy brat cię zleje, jeśli mnie dotkniesz!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. skóra zwierzęca (wyprawiona) [policzalny lub niepoliczalny]
  He has a bag made from hide. (On ma torbę zrobioną ze skóry.)
 2. hide, łan (jednostka miary powierzchni ziemi)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. osłaniać, zasłaniać
czasownik
 1. dostać w skórę potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo