BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"maskowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "maskowanie" po polsku

maskowanie

rzeczownik
 1. camouflage
  • kamuflaż, maskowanie
   The soldiers were dressed in camouflage. (Żołnierze ubrani byli w kamuflaż.)
  • maskowanie, przykrycie, przykrywka (np. rodzaj zachowania mającego odwrócić uwagę od innego zachowania)
 2. masking  
 3. hiding
 4. camouflaging
 5. masquerading
 6. sound masking
 7. dissemblance
 8. veneering  
czasownik
 1. mask ***  
  I have to mask this bruise, it looks awful. (Muszę zamaskować tego siniaka, wygląda okropnie.)
  She tried to mask a stain on the skirt. (Ona próbowała zamaskować plamę na spódnicy.)
 2. camouflage
 3. masquerade
 4. veneer  
 5. anonymize AmE , anonymise BrE
czasownik
 1. disguise *
 1. camouflage oneself

powered by  eTutor logo