"przykrywka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przykrywka" po polsku

przykrywka

rzeczownik
 1. blind ***
  • przykrywka, wybieg (w celu ukrycia czegoś)
   It will only be a blind. (To będzie tylko taki wybieg.)
   This restaurant is a blind, I want to keep them away from my house. (Ta restauracja to przykrywka, chcę utrzymać ich z dala od mojego domu.)
   His shop is just a blind for dealing drugs. (Jego sklep jest tylko przykrywką dla handlu narkotykami.)
 2. front *****
  • przykrywka (np. dla nielegalnego biznesu) [policzalny]
   Everyone knows that this company is a front for illegal business. (Wszyscy wiedzą, że ta firma jest przykrywką dla nielegalnego biznesu.)
   We don't know yet if the company was a front for money laundering. (Jeszcze nie wiemy, czy firma była przykrywką dla prania brudnych pieniędzy.)
 3. cover story
  • przykrywka (np. w szpiegostwie)
   We need a cover story, so no one looks for us. (Musimy wymyślić jakąś przykrywkę, żeby nikt nas nie szukał.)
   He saw right through my cover story. (On przejrzał moją przykrywkę od razu.)
 4. cloak , *
  • przykrywka, zasłona (np. dla tajnych działań)
   When he was a spy, his cloak was being an investigative journalist. (Kiedy on był szpiegiem, jego przykrywką była praca dziennikarza śledczego.)
   zobacz także: cover
 5. cover ***** , także: kiver dialekt
  • przykrywka (do czegoś nielegalnego) [tylko liczba pojedyncza]
   This shop is my cover, I'm dealing drugs there. (Ten sklep to moja przykrywka, handluję tam narkotykami.)
   They opened up a restaurant with bad food, but it was only a cover. (Oni otworzyli restaurację z niedobrym jedzeniem, ale to była tylko przykrywka.)
 6. screen ****   [policzalny]
  This company is a screen for an illegal activity. (Ta firma była przykrywką dla nielegalnej działalności.)
  Her smile was just a screen, she was heartbroken. (Jej uśmiech był tylko przykrywką, ona miała złamane serce.)
 7. camouflage
  • maskowanie, przykrycie, przykrywka (np. rodzaj zachowania mającego odwrócić uwagę od innego zachowania)
 8. cover plate
 9. front woman