ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zakryć coś czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakryć coś czymś" po polsku

obrazek do "cover" po polsku
czasownik
 1. cover ***** , także: kiver dialekt
  • ukryć, zakryć, zasłonić [przechodni]
   I covered my face with my hands. (Zasłoniłem twarz rękami.)
   He raised a hand to cover a cough. (Uniósł dłoń, aby ukryć kaszel.)
   A red overcoat covered her legs. (Czerwony płaszcz zakrywał jej nogi.)
 2. bespread

zakryć coś czymś

czasownik
 1. cover something with something  
czasownik
 1. blank something out

powered by  eTutor logo