TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"ukryć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukryć coś" po polsku

obrazek do "cover" po polsku
czasownik
 1. cover ***** , także: kiver dialekt
  • ukryć, zakryć, zasłonić [przechodni]
   I covered my face with my hands. (Zasłoniłem twarz rękami.)
   He raised a hand to cover a cough. (Uniósł dłoń, aby ukryć kaszel.)
   A red overcoat covered her legs. (Czerwony płaszcz zakrywał jej nogi.)
 2. cache *
 3. disguise *
  • ukryć (np. uczucia) [przechodni]
   He disguises his feeling for her. (On ukrywa swoje uczucie do niej.)
   He had to disguise his true identity. (On musiał ukryć swoją prawdziwą tożsamość.)
 4. harbour BrE , harbor AmE **
 5. camouflage
 6. varnish
  • zatuszować, ukryć (np. prawdę)
   They wanted to varnish the truth about you. (Oni chcieli ukryć prawdę o tobie.)
 7. dissemble termin literacki
 8. bewrap  
 9. dissimulate

ukryć coś

idiom
 1. paper over something
  • zataić coś, ukryć coś
   The government tried to paper over the numerous murders. (Rząd starał się zataić liczne morderstwa.)
phrasal verb
 1. hush something up
czasownik
 1. hide ****
  • chować, ukrywać [przechodni]
   The girl hid the doll in the garden. (Dziewczynka ukryła lalkę w ogrodzie.)
   He was hiding it from the police. (On ukrywał to przed policją.)
   She hid her face in her hands. (Ona schowała twarz w dłoniach.)
   They were hiding Jews during the Second World War. (Oni ukrywali Żydów podczas drugiej wojny światowej.)
   Are you hiding illegal immigrants? (Czy ukrywacie nielegalnych imigrantów?)
   przeciwieństwo: reveal
   important nie mylić z: chide
 2. mask ***  
  I tried to mask my feelings but it wasn't so easy. (Próbowałem ukryć moje uczucia, ale nie było to takie łatwe.)
  I know you are masking a lot of anger. (Wiem, że ukrywasz wiele złości.)
 3. screen ****
  • ukrywać (przed czymś)
   I will screen your money. (Ja ukryję twoje pieniądze.)
   She screened her diary from her mother. (Ona ukryła swój pamiętnik przed matką.)
   Do you screen any secrets from me? (Czy ukrywasz przede mną jakieś tajemnice?)
 4. conceal *
  • ukrywać, skrywać oficjalnie [przechodni]
   to hide
   The path was concealed by long grass. (Ścieżka była ukryta przez długą trawę.)
   The money was so cleverly concealed that the police couldn't find it. (Pieniądze były tak sprytnie ukryte, że policja nie mogła ich znaleźć.)
   przeciwieństwo: reveal
 5. obscure **
 6. bury ***
  • ukrywać, chować (np. okulary pod stosem papierów) [przechodni]
   I'm looking for my glasses, did you bury them under a pile of papers again? (Szukam moich okularów, czy znowu schowałeś je pod stosem papierów?)
   When I came in his room, he buried something under the books. (Kiedy wszedłem do jego pokoju, ukrył coś pod książkami.)
 7. withhold *
 8. suppress *
 9. submerge , także: submerse
 10. secrete
 11. shroud
 12. hugger  
 13. hoodwink   dawne użycie
 14. bescreen
 15. overmask
 16. huggermugger   dawne użycie
phrasal verb
 1. stash away
czasownik
 1. veil *
phrasal verb
 1. keep something back
 2. fight something down
  • ukrywać coś, zwalczać coś, tłumić coś
   You have to fight your emotions down and stay calm. (Musisz stłumić swoje emocje i pozostać spokojnym.)
   He's trying to fight down his sadness but it doesn't work. (On próbuje ukrywać swój smutek, ale to nie działa.)
rzeczownik
 1. cover ***** , także: kiver dialekt
 2. covering
 3. remoteness
 4. dissembling
 5. invisibleness
 6. dissimulating
 7. disguising
 8. harbouring BrE , harboring AmE
 9. coverture
przysłówek
 1. hiddenly