ukryć, zakryć, zasłonić

cover, kiver

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I covered my face with my hands. = Zasłoniłem twarz rękami.