"zakryć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakryć" po polsku

zakryć

czasownik
 1. cover ***** , także: kiver dialect
  • ukryć, zakryć, zasłonić [TRANSITIVE]
   I covered my face with my hands. (Zasłoniłem twarz rękami.)
   He raised a hand to cover a cough. (Uniósł dłoń, aby ukryć kaszel.)
   A red overcoat covered her legs. (Czerwony płaszcz zakrywał jej nogi.)
 2. bespread
  • zakryć (jakąś powierzchnię)
czasownik
 1. blank something out

powered by  eTutor logo