"zakryć zupełnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakryć zupełnie" po polsku

"zakryć zupełnie" — Słownik kolokacji angielskich

cover up kolokacja
  1. cover czasownik + up particle = zakryć zupełnie
    Bardzo silna kolokacja

    I had come in here to find something to cover him up with.

    Podobne kolokacje: