PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"covered by" — Słownik kolokacji angielskich

covered by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przykryty przez
  1. cover czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Maybe the body could have got covered by two or three feet of earth without much help.

    Podobne kolokacje: