BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zakrywanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakrywanie" po polsku

zakrywanie

rzeczownik
 1. hiding
 2. bespreading
  • zakrywanie (jakiejś powierzchni)
 3. incasing , także: encasing
 4. encasement , incasement
 5. occulting
obrazek do "cover" po polsku
czasownik
 1. cover ***** , także: kiver dialekt
  • ukryć, zakryć, zasłonić [przechodni]
   I covered my face with my hands. (Zasłoniłem twarz rękami.)
   He raised a hand to cover a cough. (Uniósł dłoń, aby ukryć kaszel.)
   A red overcoat covered her legs. (Czerwony płaszcz zakrywał jej nogi.)
 2. bespread
czasownik
 1. blank something out

powered by  eTutor logo