"decent man" — Słownik kolokacji angielskich

decent man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyzwoity człowiek
  1. decent przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why ever would a decent man like James have left her?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo