"decent job" — Słownik kolokacji angielskich

decent job kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyzwoita praca
  1. decent przymiotnik + job rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why didn't they get themselves some education and find decent jobs?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo