"Decent Cartoon Cassidy" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyzwoity Cassidy rysunkowy
  1. decent przymiotnik + Cassidy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Obesity: The New Global Crisis Bill Gates Makes For A Pretty Decent Cartoon Butch Cassidy: Should we read between the lines?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo