BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"szok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szok" po polsku

szok

rzeczownik
 1. shock ***
  • szok, wstrząs (niespodziewana sytuacja) [COUNTABLE]
   The news of his new job came as a bit of a shock. (Wiadomość o jego nowej pracy wprawiła w szok.)
   Her husband's death was a real shock to her. (Śmierć jej męża była dla niej prawdziwym szokiem.)
  • szok, wstrząs (niespodziewane, nieprzyjemne uczucie) [UNCOUNTABLE]
   When I look at them they give me a shock. (Kiedy na nich patrzę nadal mną trzęsie.)
   My first contact with the cold water was a shock, but now I like it. (Pierwszy kontakt z zimną wodą był dla mnie szokiem, ale teraz to lubię.)
  • wstrząs, szok (stan medyczny) [UNCOUNTABLE]
   When he let go she seemed to be in a state of shock. (Kiedy ją puścił zdawała się być w stanie szoku.)
   He experienced shock after a vaccine. (On doznał wstrząsu po szczepionce.)
 2. devastation
  • załamanie, szok
   She had a look of devastation on her face. (Ona miała na twarzy obraz załamania.)
 3. jolt *
  • wstrząs, szok
   He was zapped by an electric jolt. (On został porażony przez wstrząs elektryczny.)
 4. eye-opener , eyeopener informal
 5. zinger

powered by  eTutor logo