szok, wstrząs (niespodziewana sytuacja)

shock

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

shock = szok, wstrząs (niespodziewana sytuacja)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The news of his new job came as a bit of a shock. = Wiadomość o jego nowej pracy wprawiła w szok.