"wstrząsy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wstrząsy" po polsku

wstrząsy

rzeczownik
 1. shock waves
  • wstrząsy (silne uczucia, szok)
 2. bumpety-bump , bumpity-bump , bumpety-bumpety , bumpity-bumpity
rzeczownik
 1. shock ***
  • szok, wstrząs (niespodziewana sytuacja) [COUNTABLE]
   The news of his new job came as a bit of a shock. (Wiadomość o jego nowej pracy wprawiła w szok.)
   Her husband's death was a real shock to her. (Śmierć jej męża była dla niej prawdziwym szokiem.)
  • szok, wstrząs (niespodziewane, nieprzyjemne uczucie) [UNCOUNTABLE]
   When I look at them they give me a shock. (Kiedy na nich patrzę nadal mną trzęsie.)
   My first contact with the cold water was a shock, but now I like it. (Pierwszy kontakt z zimną wodą był dla mnie szokiem, ale teraz to lubię.)
   "Shock" występuje w tym znaczeniu w liczbie pojedynczej.
  • wstrząs, szok (stan medyczny) [UNCOUNTABLE]
   When he let go she seemed to be in a state of shock. (Kiedy ją puścił zdawała się być w stanie szoku.)
   He experienced shock after a vaccine. (On doznał wstrząsu po szczepionce.)
  • wstrząs, podmuch (np. po eksplozji) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The building collapsed in the aftershock of the explosion. (Budynek zawalił się w trakcie wstrząsów wtórnych po eksplozji.)
   The shock came after 5 minutes. (Wstrząs nadszedł po 5 minutach.)
 2. impact ****
  • siła uderzenia, uderzenie, zderzenie, wstrząs [UNCOUNTABLE]
   The impact was so big, the driving wheel crushed his arm. (Siła uderzenia była tak wielka, że kierownica zmiażdżyła jego rękę.)
   The impact of the asteroid destroyed the town. (Siła uderzenia asteroidy zniszczyła miasto.)
 3. upheaval
  • przewrót, wstrząs, zamieszanie
   Thank you very much and good luck in a difficult time of upheaval. (Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w tym trudnym czasie niepokojów.)
   It was a time of unrest and upheaval in the region. (To był okres niepokoju i zamętu w naszym regionie.)
   link synonim: storm
 4. tremor
  • wstrząs (ziemi)
   The earthquake has ended, but some tremors could still be felt. (Trzęsienie ziemi się skończyło, ale część wstrząsów nadal była odczuwalna.)
 5. bump **
 6. jolt *
  • wstrząs, szok
   He was zapped by an electric jolt. (On został porażony przez wstrząs elektryczny.)
 7. disruption *  
 8. concussion
 9. upset
  • wstrząs, wstrząs emocjonalny
   I went through emotional upset when she left me. (Przeszedłem wstrząs emocjonalny, kiedy ona mnie zostawiła.)
   Her death was the cause of his upset. (Jej śmierć była przyczyną jest wstrząsu.)
 10. percussion
 11. jounce  

powered by  eTutor logo