KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"zaskoczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaskoczenie" po polsku

zaskoczenie

rzeczownik
 1. surprise ****
  • zaskoczenie, zdziwienie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   To my surprise, she's pregnant again. (Ku mojemu zdziwieniu, ona znów jest w ciąży.)
   It was a huge surprise for me when I heard about her divorce. (To było dla mnie wielkie zaskoczenie, kiedy usłyszałem o jej rozwodzie.)
 2. amazement
  • zdumienie, osłupienie, zaskoczenie [UNCOUNTABLE]
   He had a look of amazement on his face when he saw what we made. (On miał wyraz zdumienia na swojej twarzy, kiedy zobaczył, co zrobiliśmy.)
 3. kicker
 4. eye-opener , eyeopener informal
 5. zinger
 6. throwing
 7. dumbfoundedness
czasownik
 1. surprise ****
  • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [TRANSITIVE]
   He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
   Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)
 2. startle *
 3. baffle
 4. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć informal [INTRANSITIVE]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 5. throw , ****
 6. zap informal
 7. spring a surprise
 8. spring into action , spring into life
phrasal verb
 1. knock back
idiom
 1. click into place
 2. drop a bomb on somebody
czasownik
 1. stun **
 2. engage ***
 3. boggle
phrasal verb
 1. catch somebody out
idiom
 1. blow somebody over
 2. catch somebody cold   American English informal
  Don't tell him about my visit, I want to catch him cold. (Nie mów mu o mojej wizycie, chcę go zaskoczyć.)
  She caught me cold when she asked me about my relationship. (Zaskoczyła mnie, kiedy zapytała o mój związek.)
 3. catch somebody napping  
 4. catch somebody off guard , throw somebody off guard , take somebody off guard
 5. pitch somebody a curve  
 6. catch somebody on the hop   British English
 7. throw somebody for a loop  
 8. catch somebody with their trousers down British English , catch somebody with their pants down American English
 9. catch somebody bending   informal
czasownik
 1. catch somebody unawares
 2. catch somebody off-balance , throw somebody off-balance , throw somebody off balance
phrasal verb
 1. take somebody aback
 2. creep up on somebody
 1. take somebody unawares

Powiązane zwroty — "zaskoczenie"

inne
jak? (jako zaskoczenie) = huh?
Co takiego? (używane, by wyrazić zaskoczenie) = What?
cóż to za (używane, by wyrazić zaskoczenie) = whatever , także: whatevs slang , także: whatev slang
przymiotnik
zaskoczony = surprised +7 znaczeń
zaskakujący = surprising +5 znaczeń
czasownik
powiedz (wtrącenie wyrażające zaskoczenie, zwracające uwagę rozmówcy) = say
przeskoczyć = leap +3 znaczenia
wyskoczyć = jump out +2 znaczenia
odskoczyć = spring +1 znaczenie
wykrzyknik
o! (zaskoczenie) = whoa
hm (westchnienie oznaczające delikatne zaskoczenie) = eh
phrasal verb
wyskoczyć = dart out +2 znaczenia
odskoczyć = jump back +1 znaczenie
zatkać kogoś (spowodować, że przez zaskoczenie nie może on nic powiedzieć) = bring somebody up short
rzeczownik
przysłówek
mimo wszystko (wyrażając zaskoczenie) = considering
inne
dobry Boże (używane, aby wyrazić zaskoczenie lub gniew) = dear God
idiom
ojej! (używane, by wyrazić zaskoczenie) = by gum!

powered by  eTutor logo