"bring somebody up short" po polsku - Słownik angielsko-polski

bring somebody up short

phrasal verb
  1. zatkać kogoś (spowodować, że przez zaskoczenie nie może on nic powiedzieć)

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "bring somebody up short"

czasownik
przymiotnik
short = krótki (trwający krótko) +4 znaczenia
short-term = krótkoterminowy +1 znaczenie
short-lived = krótkotrwały (o szczęściu, sukcesie), przelotny (o uczuciu)
przysłówek
rzeczownik
short = krótka samogłoska +3 znaczenia
shortness = krótkość (trwania czegoś), zwięzłość (np. wypowiedzi) +1 znaczenie
short one = maluch (mały drink, mała ilość alkoholu)
short cut , short-cut = skrót (krótsza droga) +1 znaczenie
short British English informal , shot American English informal = mocny drink, mocny alkohol w małym kieliszku
phrasal verb
bring something in , także: bring in something = wprowadzić coś (nowe prawo) +2 znaczenia
bring something up , także: bring up something = podnieść coś, poruszyć coś, napomykać coś (np. temat, problem) +2 znaczenia
bring something on , także: bring on something = wywołać coś, spowodować coś (np. chorobę) +1 znaczenie
bring somebody together , także: bring together somebody = zgromadzić kogoś (np. badaczy, ekspertów) +1 znaczenie
bring somebody back , także: bring back somebody = przywrócić kogoś (na wcześniej zajmowane stanowisko)
bring something back , bring back something = przywracać coś, wskrzeszać coś (np. jakiś przedmiot do użytku, tradycję) +3 znaczenia
bring something down , także: bring down something = zmniejszać coś, obniżać coś (np. koszty, wydatki) +4 znaczenia
inne
bring something = sprawić, że coś się stało; wywołać coś (np. zyski, kłopoty, uśmiech, płacz)
idiom

podobne do "bring somebody up short" po angielsku - Słownik polsko-angielski

rzeczownik
inwestor (osoba inwestująca najczęściej w start-up, w zamian za np. udziały w spółce) = angel
pick-up = pickup , pickup truck , pickup van British English