"wzięty przez zaskoczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzięty przez zaskoczenie" po polsku

"wzięty przez zaskoczenie" — Słownik kolokacji angielskich

taken by surprise kolokacja
  1. surprise rzeczownik + take czasownik = zaskoczony, wzięty przez zaskoczenie
    Zwykła kolokacja

    Like the man on the second floor, they had been taken by surprise.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo