Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"powiedz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powiedz" po polsku

powiedz

czasownik
 1. say *****
  • powiedz (wtrącenie wyrażające zaskoczenie, zwracające uwagę rozmówcy) American English informal
   Say, haven't we met already? (Powiedz, czy myśmy się już nie spotkali?)
   Say, isn't this the girl you talked to last night? (Powiedz, czy to nie jest ta dziewczyna, z którą wczoraj w nocy rozmawiałeś?)
 2. tell me *****
  • powiedz, opowiedz spoken
   Tell me more about your childhood. (Opowiedz mi więcej o swoim dzieciństwie.)
   Please, tell me more about your idea. (Proszę, opowiedz mi więcej o swoim pomyśle.)
obrazek do "say" po polsku [2]“What did he say about the obrazek do "tell" po polsku
czasownik
 1. say *****
  • powiedzieć (coś do kogoś), mówić, twierdzić
   What did you say? (Co powiedziałeś?)
   She said that she was busy. (Ona powiedziała, że jest zajęta.)
   He said goodbye to his friends and left. (On pożegnał się ze znajomymi i wyszedł.)
   She confirmed that what she was saying was true. (Ona zapewniała, że to, o czym mówi to prawda.)
   The boy says that the bike is his. (Chłopiec twierdzi, że rower jest jego.)
   link synonim: go
 2. tell *****
  • powiedzieć, mówić (coś komuś), informować [TRANSITIVE]
   I'll tell you what happened when we get home. (Powiem ci, co się stało, gdy dojdziemy do domu.)
   Why didn't you tell me? (Dlaczego mi nie powiedziałeś?)
   I told him not to come. (Powiedziałem mu, żeby nie przychodził.)
   zobacz także: describe, report, speak
 1. be like American English informal *****  
  So, I was like "okay". (No, powiedziałem "okej".)
obrazek do "tell somebody something" po polsku
czasownik
 1. tell somebody something *****  
  I told you that months ago! (Mówiłem ci o tym miesiące temu!)
  He told me a secret. (On powiedział mi sekret.)
czasownik
 1. speak *****
  • mówić (rozmawiać z kimś) [INTRANSITIVE]
   I spoke to him last Friday. (Rozmawiałem z nim w ostatni piątek.)
   She hasn't spoken to Paul yet, but she will ask him about it. (Ona nie rozmawiała jeszcze z Paulem, ale ona go o to zapyta.)
   zobacz także: tell
 2. talk , *****
  • mówić, opowiadać [INTRANSITIVE]
   She talked about her childhood. (Ona opowiadała o swoim dzieciństwie.)
   My grandma often talks about her past. (Moja babcia często opowiada o swojej przeszłości.)
 3. read *****
  • głosić, mówić (np. o napisie na drzwiach) [TRANSITIVE]
   The inscription on the door reads "Biology class." (Napis na drzwiach głosi "Sala biologiczna.")
 4. maintain ****
  • twierdzić, mówić formal [TRANSITIVE]
   She maintains that she didn't even touch that chocolate. (Ona twierdzi, że nawet nie dotknęła tej czekolady.)
   I always maintain that something has to change. (Zawsze mówię, że coś musi się zmienić.)
 5. parley
 6. go , *****   informal [TRANSITIVE]
  Najczęściej używane w mowie zależnej, gdy cytujemy czyjąś wypowiedź ustną.
  link synonim: say
 7. parle
 1. do the talking informal
  • wyjaśniać, porozmawiać, mówić
   Let me do the talking, and everything will be cool, all right? (Ja będę mówił, a wszystko będzie na luzie, w porządku?)
   If we bump into anybody, let me do the talking. (Jeśli wpadniemy na kogoś pozwól mi mówić.)
phrasal verb
 1. run something by somebody , run something past somebody
phrasal verb
 1. get something out * , także: get out something ****  
  Do you want to get something out? (Czy chcesz coś powiedzieć?)
czasownik
 1. drawl
idiom
 1. say somebody's piece , speak somebody's piece
 2. run one's rhymes
 1. say one's piece   informal

powered by  eTutor logo