"revelation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "revelation" po angielsku — Słownik polsko-angielski

revelation **

rzeczownik
 1. rewelacja (nowinka) [COUNTABLE]
  Did you hear the revelation about John? (Czy słyszałeś nowinkę o Johnie?)
  This revelation can change the perception of this matter in society. (Ta rewelacja może zmienić postrzeganie tego problemu w społeczeństwie.)
 2. odkrycie, ujawnienie, odsłonięcie (czegoś) [UNCOUNTABLE]
  The revelation was all over the news yesterday. (To odkrycie było wczoraj we wszystkich wiadomościach.)
  They are proud of the revelation they made. (Są dumni z odkrycia, jakiego dokonali.)
 3. pozytywne zaskoczenie informal [COUNTABLE]
  It was a revelation to hear everything is alright. (Informacja o tym, że wszystko jest w porządku była pozytywnym zaskoczeniem.)
  She's pregnant? What a revelation! (Ona jest w ciąży? Co za pozytywne zaskoczenie!)
 4. objawienie (np. świętego) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The Pope is investigating a possible case of revelation. (Papież bada możliwy przypadek objawienia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. Apokalipsa św. Jana
  Have you read the Revelation? (Czytałeś Apokalipsę św. Jana?)
  The Revelation describes the end of the world. (Apokalipsa św. Jana opisuje koniec świata.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.