"zadziwić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadziwić kogoś" po polsku

zadziwić kogoś

idiom
 1. blow somebody over
  • zaskoczyć kogoś, zadziwić kogoś
   Don't tell her about my visit, I want to blow her over. (Nie mów jej o mojej wizycie, chcę ją zaskoczyć.)
 2. knock somebody dead
  • zadziwić kogoś, rzucić kogoś na kolana informal
   His performance knocked me dead. (Jego występ zadziwił mnie.)
   The play knocked the audience dead. (Sztuka powaliła widownię na kolana.)
czasownik
 1. surprise ****
  • zrobić niespodziankę, zadziwiać [TRANSITIVE]
   Let's surprise Kate and visit her in London! (Zróbmy niespodziankę Kate i odwiedźmy ją w Londynie!)
   You always surprise me with your intelligence! (Zawsze zadziwiasz mnie swoją inteligencją!)
 2. wow **
  • zadziwiać (kogoś), imponować (komuś) informal
   She really wowed my parents. (Ona naprawdę zaimponowała moim rodzicom.)
   You can't wow me. (Nie możesz mi zaimponować.)
   The boy tried to wow the girl he liked. (Chłopiec próbował zaimponować dziewczynie, która mu się podobała.)
 3. stun **
 4. amaze *  
  Your art always amazes me. (Twoja sztuka zawsze mnie zadziwia.)
  She amazed the coach with her talent. (Ona zadziwiła trenera swoim talentem.)
 5. astonish
 6. awhape

Powiązane zwroty — "zadziwić kogoś"

przymiotnik
dziwny = strange +32 znaczenia
zadziwiający = surprising +10 znaczeń
idiom
inne
czasownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo