"zadziwiający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadziwiający" po polsku

zadziwiający

big big buck bunny Mind-Blowing
przymiotnik
 1. surprising **
  • zadziwiający, zaskakujący
   The more she thought about it, the more surprising it was. (Im więcej ona o tym myślała, tym bardziej to było zaskakujące.)
   It's not surprising that they are dating. (To nie jest zaskakujące, że oni się spotykają.)
   The test results were surprising. (Wyniki testu były zaskakujące.)
 2. extraordinary **
  • niezwykły, zadziwiający, zdumiewający (np. wydarzenie)
   The more I think about it the more extraordinary it seems. (Im więcej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się to zadziwiające.)
   Sam did not say anything controversial or extraordinary. (Sam nie powiedział nic kontrowersyjnego lub niezwykłego.)
   link synonim: terrific
   zobacz także: rare
 3. startling *
 4. uncanny
  • niesamowity, zadziwiający
   Her voice has an uncanny similarity to Madonna's voice. (Jej głos jest zadziwiająco podobny do głosu Madonny.)
 5. eye-popping
 6. mind-boggling
 7. mind-blowing
  • zadziwiający, szokujący potocznie
   This book is mind-blowing! (Ta książka jest szokująca!)
   He said something mind-blowing. (On powiedział coś zadziwiającego.)
 8. damnedest , także: damndest , darndest , durndest , darnedest
 9. mystifying
 10. uncanny-looking
 11. unordinary
czasownik
 1. surprise ****
  • zrobić niespodziankę, zadziwiać [przechodni]
   Let's surprise Kate and visit her in London! (Zróbmy niespodziankę Kate i odwiedźmy ją w Londynie!)
   You always surprise me with your intelligence! (Zawsze zadziwiasz mnie swoją inteligencją!)
 2. wow **
  • zadziwiać (kogoś), imponować (komuś) potocznie
   She really wowed my parents. (Ona naprawdę zaimponowała moim rodzicom.)
   You can't wow me. (Nie możesz mi zaimponować.)
   The boy tried to wow the girl he liked. (Chłopiec próbował zaimponować dziewczynie, która mu się podobała.)
 3. stun **
 4. amaze *  
  Your art always amazes me. (Twoja sztuka zawsze mnie zadziwia.)
  She amazed the coach with her talent. (Ona zadziwiła trenera swoim talentem.)
 5. astonish
 6. mystify
 7. bewilder
 8. awhape
 9. wilder

Powiązane zwroty — "zadziwiający"

przysłówek
zadziwiająco = surprisingly +6 znaczeń
idiom
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
robiący wrażenie (przerażający i zadziwiający równocześnie) = awesome
Zobacz także: zdziwić sięzadziwianie

powered by  eTutor logo