PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"zadziwić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadziwić" po polsku

idiom
 1. blow somebody over
 2. knock somebody dead
czasownik
 1. surprise ****
  • zrobić niespodziankę, zadziwiać [TRANSITIVE]
   Let's surprise Kate and visit her in London! (Zróbmy niespodziankę Kate i odwiedźmy ją w Londynie!)
   You always surprise me with your intelligence! (Zawsze zadziwiasz mnie swoją inteligencją!)
 2. wow **
  • zadziwiać (kogoś), imponować (komuś) informal
   She really wowed my parents. (Ona naprawdę zaimponowała moim rodzicom.)
   You can't wow me. (Nie możesz mi zaimponować.)
   The boy tried to wow the girl he liked. (Chłopiec próbował zaimponować dziewczynie, która mu się podobała.)
 3. stun **
 4. amaze *  
  Your art always amazes me. (Twoja sztuka zawsze mnie zadziwia.)
  She amazed the coach with her talent. (Ona zadziwiła trenera swoim talentem.)
 5. astonish
 6. awhape

powered by  eTutor logo