ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zaskakujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaskakujący" po polsku

zaskakujący

przymiotnik
 1. surprising **
  • zadziwiający, zaskakujący
   The more she thought about it, the more surprising it was. (Im więcej ona o tym myślała, tym bardziej to było zaskakujące.)
   It's not surprising that they are dating. (To nie jest zaskakujące, że oni się spotykają.)
   The test results were surprising. (Wyniki testu były zaskakujące.)
 2. amazing ***
 3. startling *
 4. baffling
 5. eye-popping
 6. jarring
 7. shock , ***
  • nieoczekiwany, zaskakujący
   Him leaving was a shocking turn of events. (Jego wyjście było zaskakującym zwrotem wydarzeń.)
   The film has a shocking ending. (Film ma zaskakujące zakończenie.)
 8. stupefying
 9. mindblower
czasownik
 1. surprise ****
  • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [przechodni]
   He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
   Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)
 2. startle *
 3. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć potocznie [nieprzechodni]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 4. throw , ****
 5. zap potocznie
 6. spring a surprise
 7. spring into action , spring into life
phrasal verb
 1. knock back
idiom
 1. click into place
 2. drop a bomb on somebody
czasownik
 1. stun **
 2. baffle
 3. engage ***
 4. boggle
czasownik
 1. catch somebody unawares
 2. catch somebody off-balance , throw somebody off-balance , throw somebody off balance
phrasal verb
 1. take somebody aback
 2. creep up on somebody
idiom
 1. blow somebody over
 2. catch somebody cold   American English potocznie
  Don't tell him about my visit, I want to catch him cold. (Nie mów mu o mojej wizycie, chcę go zaskoczyć.)
  She caught me cold when she asked me about my relationship. (Zaskoczyła mnie, kiedy zapytała o mój związek.)
 3. catch somebody napping  
 4. catch somebody off guard , throw somebody off guard , take somebody off guard
 5. pitch somebody a curve  
 6. catch somebody on the hop   British English
 7. throw somebody for a loop  
 8. catch somebody with their trousers down British English , catch somebody with their pants down American English
 9. catch somebody bending   potocznie

Powiązane zwroty — "zaskakujący"

przymiotnik
zaskoczony = surprised +7 znaczeń
idiom
rzeczownik
zaskoczenie = surprise +4 znaczenia
przysłówek
zaskakująco = surprisingly +1 znaczenie

powered by  eTutor logo