"zaszokować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaszokować" po polsku

czasownik
 1. shock somebody ***
  • wstrząsnąć kimś, zaszokować kogoś
   The news really shocked her. (Ta wiadomość naprawdę ją zszokowała.)
   The death of the president shocked the nation. (Śmierć prezydenta zszokowała naród.)
 2. give somebody a shock  
phrasal verb
 1. shake someone up
idiom
 1. make somebody's hair curl  
 2. blow somebody's socks off   informal
  The news blew my socks off! (Wieści mnie zaszokowały!)

zaszokować

czasownik
 1. shock ***
  • zszokować, zaszokować [TRANSITIVE]
   The news of the accident shocked him. (Wiadomość o wypadku zszokowała go.)
   I shocked my parents with my unexpected visit. (Zszokowałem rodziców moją niespodziewaną wizytą.)
   link synonimy: jolt, shake
   zobacz także: scandalize
  • zaszokować (obrazić) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Her inappropriate behaviour shocked everyone. (Jej niepoprawne zachowanie zaszokowało wszystkich.)
   His jokes shocked the local society. (Jego żarty zaszokowały lokalne społeczeństwo.)
 2. shake ****
  • wstrząsnąć, zaszokować [TRANSITIVE]
   The terrorist attack shook the nation. (Atak terrorystyczny wstrząsnął narodem.)
   This news will shake our readers! (Ta wiadomość zaszokuje naszych czytelników!)
   link synonim: shock
 3. zap informal
 4. come as a shock

"zaszokować" — Słownik kolokacji angielskich

come as a shock kolokacja
 1. come czasownik + shock rzeczownik = okazać się szokiem, zaszokować
  Luźna kolokacja

  And very often what the person really is comes as a shock.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo