BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"wstrząsnąć kimś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wstrząsnąć kimś" po polsku

wstrząsnąć kimś

czasownik
 1. shock somebody ***
  • wstrząsnąć kimś, zaszokować kogoś
   The news really shocked her. (Ta wiadomość naprawdę ją zszokowała.)
   The death of the president shocked the nation. (Śmierć prezydenta zszokowała naród.)
phrasal verb
 1. shake someone up
idiom
 1. hit somebody like a ton of bricks   American English
czasownik
 1. rock , ****   [TRANSITIVE]
  I'm going to rock your world. (Wstrząsnę twoim światem.)
  The country was rocked by the shooting of the teenagers. (Krajem wstrząsnęło zastrzelenie nastolatków.)
 2. shake ****
  • wstrząsnąć, zaszokować [TRANSITIVE]
   The terrorist attack shook the nation. (Atak terrorystyczny wstrząsnął narodem.)
   This news will shake our readers! (Ta wiadomość zaszokuje naszych czytelników!)
   link synonim: shock
 3. stagger *
 4. jolt *
  • wstrząsnąć, wstrząsać, zszokować (kogoś)
   The news of her death jolted the country. (Wieść o jej śmierci zszokowała cały kraj.)
   Nothing is able to jolt him nowadays. (Obecnie nic nie jest w stanie nim wstrząsnąć.)
   link synonim: shock
 5. flurry  
 6. jar **
  • wstrząsać, wstrząsnąć (gwałtownie poruszyć)
   He jarred the bottle of champagne before opening it. (Wstrząsnął butelką szampana przed otworzeniem jej.)
   link synonim: jolt
 7. jiggle
 8. convulse
 9. agitate
 10. succuss
 11. commove
phrasal verb
 1. slosh around , slosh about
phrasal verb
 1. shake something up  
  This tragedy has certainly shaken the whole country up. (Ta tragedia z pewnością wstrząsnęła całym krajem.)
czasownik
 1. jog *
 2. quetch

Powiązane zwroty — "wstrząsnąć kimś"

rzeczownik
wstrząs = shock +10 znaczeń
przysłówek
przymiotnik

powered by  eTutor logo