TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"mieszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieszać" po polsku

mieszać

obrazek do "mix" po polsku obrazek do "stir" po polsku obrazek do "blend" po polsku
czasownik
 1. combine ***
  • łączyć, mieszać [przechodni/nieprzechodni]
   Combine flour, milk and butter in a bowl. (Wymieszaj mąkę, mleko i masło w misce.)
   Combine all the ingredients in one glass. (Wymieszaj wszystkie składniki w jednej szklance.)
   They've combined their money to buy a house. (Oni połączyli swoje pieniądze, by kupić dom.)
   We have to combine our effort to do that. (Musimy połączyć nasz wysiłek, żeby to zrobić.)
   This genre combines elements of horror and comedy. (Ten gatunek łączy w sobie elementy horroru i komedii.)
 2. mix ****
  • mieszać, łączyć [przechodni/nieprzechodni]
   Mix water with lemon juice. (Pomieszaj wodę z sokiem z cytryny.)
   Mix flour with eggs and sugar. (Połącz mąkę z jajkami i cukrem.)
  • mieszać, łączyć (np. pomysły, style) [przechodni]
   We should mix our ideas and see what we'll get! (Powinniśmy zmieszać nasze pomysły i zobaczyć, co nam wyjdzie!)
   Mix different styles while designing this dress. (Złącz różne style podczas projektowania tej sukienki.)
 3. stir , ***
  • zamieszać, mieszać, wymieszać [przechodni]
   Stir the soup from time to time. (Zamieszaj zupę od czasu do czasu.)
   Stir the cement or else it will harden. (Mieszaj cement, bo inaczej stwardnieje.)
  • mieszać, mącić, powodować problemy  BrE potocznie
   She wants to stir in our relationship! (Ona chce zamieszać w naszym związku!)
   She pretended that she wanted to help but she only wanted to stir. (Ona udawała, że chce pomóc, ale chciała tylko namącić.)
 4. blend **
  • mieszać, przemieszać, łączyć (np. style, dźwięki, pomysły) [przechodni/nieprzechodni]
   We blended our ideas and the final effect was breathtaking. (Połączyliśmy nasze pomysły i efekt końcowy zapierał dech w piersiach.)
   Let's blend their ideas, the result might be interesting. (Połączmy ich pomysły, rezultat może być ciekawy.)
  • mieszać, miksować (np. składniki potrawy) [przechodni]
   Blend tomatoes with garlic and grilled pepper. (Zmiksuj pomidory z czosnkiem i grillowaną papryką.)
   Blend the vegetables and add some salt. (Zmiksuj warzywa i dodaj trochę soli.)
   You should blend the ingredients before you put them in the oven. (Powinieneś wymieszać składniki zanim włożysz je do piekarnika.)
   I blended milk with bananas. (Wymieszałam mleko z bananami.)
   Put the vegetables into a bowl and blend them. (Włóż warzywa do miski i zmiksuj je.)
 5. mingle *
 6. jumble
 7. meddle , intermeddle przestarzale
 8. alloy
 9. intermingle
 10. agitate
 11. toss ***   potocznie
  Keep tossing, or else it will harden. (Cały czas mieszaj, w przeciwnym razie stwardnieje.)
  He tossed the water with sand. (On wymieszał wodę z piaskiem.)
 12. intermix
 13. mell
 14. bemingle
 15. bejumble
 16. commix
 17. immix
 18. confusticate
 19. immingle

mieszać, mieszać się

czasownik
 1. mix ****
phrasal verb
 1. stir something in , stir something into
  • wmieszać coś, zmieszać coś (z czymś)
   Stir the flour into three eggs and a glass of milk. (Zmieszaj mąkę z trzema jajkami i szklanką mleka.)
   Should I stir the sugar in the rest of the ingredients? (Czy powinienem wmieszać cukier w resztę składników?)
 2. fold something in
czasownik
 1. interfere **
 2. commingle , comingle , co-mingle   oficjalnie
 3. commix  
 4. interblend
 5. immix  
phrasal verb
 1. back off *
 2. step off something
idiom
 1. keep one's nose clean
phrasal verb
 1. blend in
  • zmieszać się, wmieszać się, dopasować się (np. w tłum, w towarzystwo), zlewać się z otoczeniem
   to mix with others, to become a harmonious part of a greater whole
   You can't let them recognize you, you have to blend in. (Nie możesz pozwolić, żeby cię rozpoznali, musisz się wmieszać.)
   Nobody knew he was a policeman - he perfectly blended in our group. (Nikt nie wiedział, że on jest policjantem - idealnie dopasował się do naszej grupy.)
   They blend in so well that sometimes it is hard to see them. (Oni tak dobrze zlewają się z otoczeniem, że czasami ciężko ich zobaczyć.)