ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"mieszanina" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieszanina" po polsku

mieszanina

rzeczownik
 1. mixture ***
  • mieszanka, mieszanina [COUNTABLE]
   America is said to be a mixture of different cultures. (Mówi się o Ameryce, że jest mieszanką różnych kultur.)
   link synonim: mix
 2. mix ****
  • mieszanina (np. ludzi) [SINGULAR]
   There was a mix of different people at the party. (Na imprezie była mieszanina różnych ludzi.)
   A mix of different nationalities could be seen at the hotel. (W hotelu można było zauważyć mieszaninę różnych narodowości.)
 3. compound **
 4. blend **
  • mieszanina, połączenie, zlepek (np. pomysłów, stylów)
   The blend of the fabric has made her dress so beautiful. (Połączenie materiałów sprawiło, że jej suknia była tak piękna.)
   His new song is a blend of rap and classical music. (Jego nowa piosenka jest połączeniem rapu z muzyką klasyczną.)
 5. concoction
 6. patchwork
 7. medley
 8. amalgam
 9. brew *
  • mieszanka, mieszanina (np. pomysłów, stylów)
   Her brew of styles is surprising. (Jej mieszanka stylów jest zaskakująca.)
   The brew of our ideas helped us win the competition. (Mieszanka naszych pomysłów pomogła nam wygrać konkurs.)
 10. melange ,
 11. potpourri
 12. mishmash , także: mishmosh   informal
 13. miscellany , misc. (skrót)
 14. gallimaufry  
 15. pellmell
 16. farrago
 17. commixture
 18. motley collection
 19. omnium gatherum latin , omnium-gatherum latin
 20. hotch-potch British English , także: hotchpotch British English , hodge-podge American English , także: hodgepodge American English
 21. macédoine
rzeczownik
 1. mix of something  
 2. mixture of something  
  She looked at me with a mixture of love and anger. (Ona popatrzyła na mnie z mieszaniną miłości i złości.)
  Concrete is a mixture of cement, sand, water and gravel. (Beton jest mieszaniną cementu, piasku, wody i żwiru.)

powered by  eTutor logo