"trzymać się z daleka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trzymać się z daleka" po polsku

"trzymać się z daleka" — Słownik kolokacji angielskich

stay away kolokacja
 1. stay czasownik + away przysłówek = trzymać się z daleka
  Bardzo silna kolokacja

  I had to do something to make them stay away.

  Podobne kolokacje:
hang off kolokacja
 1. hang czasownik + off particle = trzymać się na uboczu, trzymać się z daleka
  Bardzo silna kolokacja

  I sit next to her with my feet hanging off.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo