"stay together" — Słownik kolokacji angielskich

stay together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zostań razem
  1. stay czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Things were getting too hot for us to stay together.

    Podobne kolokacje: